Sprawiedliwość, pokój i integralność stworzenia

Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia jest integracją modlitwy, refleksji i działania inspirowanego przez Boże zaangażowanie w dobro człowieka. Jej celem jest ukierunkowanie naszej modlitwy i refleksji teologicznej na działania transformacyjne. Nasza modlitwa i teologia mają nas oświecić, jak pielęgnować i utrzymywać "właściwe relacje z bliźnimi, z tymi, za których opiekę i pieczę jestem odpowiedzialny, aby nie zniszczyć moich relacji z samym sobą, z innymi, z Bogiem i z ziemią" (LS, 70).

 

Znaczenie logo JPIC

Promowanie pokoju, obrona godności i praw ludzi, zaangażowanie w sprawiedliwość i harmonia z dziełem Stwórcy wyróżniają się w życiu bł. Franciszka Palau i wyznaczają tożsamość Karmelu Misyjnego. Odzwierciedliliśmy to w naszym logo Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia.

J - W kolorze czerwonym, za przelaną krew i miłość oddaną w ofierze dla Sprawiedliwości.

Q - W kolorze jasnozielonym, który koloruje poszukiwanie Pokoju z nadzieją.

I - W kolorze brązowym, który łączy tożsamość misjonarzy karmelitańskich (herb i nazwa) z ideałem ekologii integralnej.

C - Ciemnozielona korona dojrzałego drzewa, z głębokimi korzeniami, które łączą wszystkie formy życia i tworzą sieci z tymi, którzy je promują; liczne kwiaty, o zróżnicowanych kolorach, które mówią o
piękno różnorodności, zarówno w przyrodzie, jak i w Kościele i w Zgromadzeniu.

Loga w języku angielskim i hiszpańskim są dostępne dla pobierz.

Loga JPIC

Zapisz się do naszego biuletynu

Prywatność *

Nie wysyłamy spamu. Przeczytaj nasz polityka prywatności.

pl_PLPL
Share This