Interwencja społeczna

...niech dzieci przyjdą do mnie...

Francisco Palau ma jasny cel: tajemnica Kościoła jest centrum jego życia wewnętrznego i działalności apostolskiej. Z uporem powtarza, że życie Kościołem jest równoznaczne z najwyższym spełnieniem miłości: miłości Boga i miłości bliźniego. Jego wielka pasja i troska będą skierowane na to, by kochać i służyć temu Chrystusowi Całkowitemu... w najpilniejszych potrzebach wśród najuboższych.

uważny na krzyk bólu brata o konkretnej twarzy

Siostry Karmelitanki Misjonarki sprawują dziś Apostolstwo Społeczne poprzez nasz sposób życia i działalności, wstawiamy się społecznie i duchowo z tą samą gorliwością apostolską, którą przekazał nam Francisco Palau... słowami papieża Franciszka: łagodzenie niedoli potrzebujących, tych z marginesu społecznego, poprzez udanie się do "najbiedniejszych z biednych", do "najbiedniejszych z biednych" i do "najbiedniejszych z biednych".granice", gdzie dziś znajdują się wykluczeni... imigranci, maltretowane, wykorzystywane, skrzywdzone kobiety...małoletni bez opiekiMłodzież, CIE, uchodźcy...SŁUŻĄCY, WSPOMAGAJĄCY I ODMAWIAJĄCY... niesprawiedliwości ze wszystkimi, "uważny na krzyk bólu brata z konkretną twarzą".

Nasz apostolat społeczny jest tak różnorodny jak sytuacje tego Totalnego Chrystusa naszego świata. Chcemy być pocieszeni w obliczu cierpienia naszych braci i sióstr.

Apostolstwo społeczne z naszego sposobu życia i działalności, wstawiamy się społecznie i duchowo z tą samą gorliwością apostolską, którą pozostawił nam Francisco Palau... słowami papieża Franciszka: łagodzenie niedoli potrzebujących, tych z marginesu społecznego, poprzez udanie się do "najbiedniejszych z biednych", do "najbiedniejszych z biednych" i do "najbiedniejszych z biednych".granice", gdzie dziś znajdują się wykluczeni... imigranci, maltretowane, wykorzystywane, skrzywdzone kobiety...małoletni bez opiekiMłodzież, CIE, uchodźcy...SŁUŻĄCY, WSPOMAGAJĄCY I ODMAWIAJĄCY... niesprawiedliwości ze wszystkimi, "uważny na krzyk bólu brata z konkretną twarzą".

Nasz apostolat społeczny jest tak różnorodny jak sytuacje tego Totalnego Chrystusa naszego świata. Chcemy być pocieszeni w obliczu cierpienia naszych braci i sióstr.

Zapisz się do naszego biuletynu

Prywatność *

Nie wysyłamy spamu. Przeczytaj nasz polityka prywatności.

pl_PLPL
Share This