Nasza duchowość

Tajemnica komunii: Bóg i bliźni

Nasza duchowość jest zakorzeniona w Karmelu Terezjańskim, przeżywana w stylu Karmelitów Terezjańskich. Francisco Palau. Koncentruje się na doświadczeniu tajemnicy eklezjalnej jako tajemnica komunii: Bóg i bliźni. Konkretyzuje się to w wezwaniu do braterskiej komunii, postawie kontemplacyjnej w przyjaznym kontakcie z Bogiem i słuchaniu Jego Słowa, duchu misyjnym, który każe nam wychodzić do tych, którzy nas najbardziej potrzebują.

Być prorokami i widzialnymi znakami komunii oznacza również iść naprzód w wspólna misjaCelem projektu jest promowanie poczucia wspólnoty, docenienie komplementarności i wzmocnienie wspólnotowego sensu życia i misji.

Uczynić Eucharystię centrum życia (MRel 3, 1-12; 4, 22-24. 28; 11, 4), jako ostateczne urzeczywistnienie zjednoczenia z Bogiem i z braćmi, wzywa nas do nadania mu żywego wyrazu w braterstwie i w dzieleniu się z ubogimi, antycypując w ten sposób powszechną ucztę Królestwa.

Obecność Maryijako doskonała postać i typ Kościoła, wzór oddania się woli Bożej oraz wolnego i wielkodusznego poświęcenia się dla innych.

Zapisz się do naszego biuletynu

Prywatność *

Nie wysyłamy spamu. Przeczytaj nasz polityka prywatności.

pl_PLPL
Share This