Idźmy razem w jednym sercu

humanizować i przekształcać rzeczywistość

Oficjalna strona Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Misjonarek

Nasza duchowośćNasza misja

Siostry Karmelitanki Misjonarki, żywa obecność Jezusa Chrystusa w świecie
Z naszej tożsamości jako kobiet modlących się, braterskich i misyjnych

Edukacja

Najlepsza służba, jaką można wykonać dla społeczeństwa

150. rocznica

śmierć Francisco Palau

Zintegrowane zdrowie

Posługa wobec chorego jest misją, którą Duch Święty powierza siostrom.

Nasza duchowość

Skupia się na doświadczeniu tajemnicy eklezjalnej jako tajemnica komunii: Bóg i bliźni

Nasza misja

Karmel misyjny dziedziczy po swoim założycielu dyspozycyjność i usposobienie misjonarz do wyjazdu "gdzie chwała Boża mnie wzywa"

Karmel Misjonarzy Świeckich

Jesteśmy prywatnym międzynarodowym stowarzyszeniem osób świeckich zaangażowanych w charyzmat i duchowość palautiańską.

Ojciec Palau - Założyciel

Zakochany w ciszy, odosobnieniu i samotności, jest i czuje się zarówno apostołem, jak i niestrudzonym kaznodzieją.

Współpraca na rzecz rozwoju

Siostry Karmelitanki Misjonarki Odczuwamy braterstwo z tymi, którzy są najdalej i którzy najbardziej cierpią.

Sprawiedliwość, pokój i integralność stworzenia

Siostry Karmelitanki Misjonarki Odczuwamy braterstwo z tymi, którzy są najdalej i którzy najbardziej cierpią.

Żyjemy, aby budować Kościół w komunii

My, Siostry Karmelitanki Misjonarki, jesteśmy kobietami, które całe swoje życie poświęciły Chrystusowi i ludzkości.

Żyjąc w stylu przekazanym nam przez Francisco Palau, w Kościele Misjonarz karmelita ma podstawową funkcję: ma być widzialnym znakiem, proroczym wyrazem komunii z Bogiem i z braćmi, do której przeżywania jest powołany cały Kościół i do której zmierza jako do celu ostatecznego.

Referencje

Gabriela Montero

Prowincja Kolumbia

 

Nasz blog

Najnowsze wiadomości

Idziemy razem w jednym sercu

Idziemy razem w jednym sercu

  Co roku w miesiącu marcu w El Carmelo de Costa Rica obchodzimy Tydzień Palautiański. Przestrzeń, w której zachęcamy do modlitwy, braterstwa i solidarności, celebrując jednocześnie duchowe dziedzictwo naszego Ojca Założyciela. W najbliższy poniedziałek 20...

Krzesła Palautian 2023 i 2024

Krzesła Palautian 2023 i 2024

Siostry Karmelitanki Misjonarki Prowincji Europy przygotowują się do rozpoczęcia Katedry Palautiańskiej w weekend 24-26 marca br. w Avili. Oczekiwani są uczestnicy osobiście, a chętni mogą zarejestrować się online, by podjąć refleksję nad...

Wciąż jesteśmy w ruchu...

Wciąż jesteśmy w ruchu...

Siostry z Rady Generalnej kontynuują wizyty duszpasterskie i gospodarcze. Siostry Lila Rosa Ramirez i Angelica Conde, zakończyły wizytę w demarkacji "Nasza Pani z Guadalupe" Ameryki Środkowej i Karaibów. Odbyły wirtualne spotkanie, podczas którego...

Zapisz się do naszego biuletynu

Prywatność *

Nie wysyłamy spamu. Przeczytaj nasz polityka prywatności.

zamknij stronę

Zapisz się do naszego biuletynu

Prywatność *

Nie wysyłamy spamu. Przeczytaj nasz polityka prywatności.

pl_PLPL