Kapituła V Prowincji

Prowincja „Mater Carmeli” Europa

EWANGELIA I CHARYZMA, zachęcająca nadzieja

Dziękujemy Panu za s. Cecilię Andrés, nową przełożoną prowincjalną Inspektorii Europy „Mater Carmeli”, która została dziś wybrana przez siostry zebrane w Barcelonie na Kapitułę V Prowincjalną, pod hasłem EWANGELIA I CHARYZMA, zachęcająca nadzieja . Bardzo dziękujemy Cecylii, liczysz na naszą modlitwę i nasze wsparcie. Niech Pan nadal będzie waszym wsparciem w animacji życia i misji Prowincji w trzyletnim okresie 2021-2024.

Pragniemy również podziękować Siostrze Carmen Ibáñez Porcel z tego miejsca za jej oddanie i oddanie, podczas tych 6 lat animacji Prowincji Europy. Carmen bardzo dziękuję, niech Pan nadal was błogosławi i nadal czyni tak wiele dobrego dla sióstr.

Pozostawiamy wam ujmujący moment, kiedy s. Carmen Ibáñez ratyfikuje nominację s. Cecilii Andrés na nową przełożoną prowincjalną, po potwierdzeniu przez s. Lila Rosa Ramírez Montes, Przełożoną Generalną.

Teraz Eucharystia dziękczynna dla Pana, który nadal wykonuje swoją pracę i proponuje siostrze Cecylii o animację Prowincji. I nadal modlimy się za zespół rządowy, który wraz z prowincjałem podejmie tę misję.