Pinasasalamatan namin ang Panginoon para sa tugon ni Kiram, isang batang Carmelite Missionary mula sa India na nagsasabi sa amin ng kanyang patotoo sa bokasyon.

Narinig niya ang tawag ng Panginoon at sinabi na DITO AKO, IPADALA SA AKIN !!

Nagpapasalamat kami sa Panginoon sa tawag at hinihikayat namin kayo na palaging maging matapat kay Kristo na siyang daan ng kaligayahan.