1. Mga detalye ng taong responsable para sa pagproseso ng data

Pangalan ng entidad: CARMELITAS MISIONERAS
Address: Vía del Casaletto, 115. 151- Roma
Telepono: +39 39 17 13 51 60

Correo electrónico: dprotecciondatos@carmelitasmisioneras.org

2. Pagproseso ng data na nakolekta sa pamamagitan ng website

Ito ay ang pangako ng CARMELITAS MISIONERAS, bilang tagakontrol ng data, na igalang ang privacy ng mga gumagamit at ang proteksyon at seguridad ng kanilang personal na data. Para sa kadahilanang ito, alam ang Gumagamit tungkol sa paraan ng pagkolekta, paggamot at pagprotekta ng CARMELITAS MISIONERAS ng personal na data na ibinibigay sa pamamagitan ng website na CARMELITASMISIONERAS.ORG (simula dito, ang "Website").

Dapat maingat na basahin ng gumagamit ang patakaran sa privacy na ito, na isinulat sa isang malinaw at simpleng paraan upang mapadali ang pag-unawa nito at matukoy nang malaya at kusang loob kung nais nilang ibigay ang kanilang personal na data sa CARMELITAS MISIONERAS.

Sa kaso ng mga gumagamit na wala pang 14 taong gulang, hindi sila papayagang direktang ibigay ang kanilang personal na data, kung gayon, sa kasong ito, sinabi ng gumagamit na nakuha nila ang kaukulang pahintulot mula sa kanilang mga magulang o ligal na kinatawan.

Gayundin, kapag ang gumagamit ay nagbibigay ng data sa CARMELITAS MISIONERAS sa pamamagitan ng Website, ginagarantiyahan nila na ang ibinigay na data ay totoo, eksakto, kumpleto at napapanahon, na responsable para sa anumang pinsala o pagkawala, direkta o hindi direkta, na maaaring sanhi bilang isang resulta ng paglabag sa ganoong obligasyon.

Sa kaganapan na ang ibinigay na data ay kabilang sa isang third party, ginagarantiyahan ng gumagamit na alam nila sa nasabing third party ang mga aspeto na nilalaman sa dokumentong ito at nakuha ang kanilang pahintulot na ibigay ang kanilang data sa CARMELITAS MISIONERAS para sa mga hangaring ipinahiwatig.

2.1. Mga layunin ng paggamot at legalidad ng paggamot.

Ang koleksyon ng personal na data ay isinasagawa lamang at eksklusibo sa pamamagitan ng mga pamamaraang ibinigay sa pamamagitan ng Website.

Tratuhin ng CARMELITAS MISIONERAS ang data ng gumagamit sa isang patas at transparent na pamamaraan para sa mga sumusunod na tiyak na layunin at pagpapatunay:

 • Sagutin ang iyong kahilingan para sa impormasyong ginawa sa pamamagitan ng mga email sa pakikipag-ugnay na na-publish sa website na ito.
 • Pamahalaan ang pagpapadala ng CARMELITAS MISIONERAS Newsletter o newsletter sa mga gumagamit na nag-subscribe sa kanila. Ang malinaw na pahintulot ng mga interesadong partido na nag-subscribe sa serbisyong ito ay kinakailangan.
 • Pamahalaan ang pribadong seksyon para sa mga sister na "Sa Pamilya" at ang data na ibinigay sa pamamagitan ng form ng pagpaparehistro ng gumagamit. Ang malinaw na pahintulot ng mga interesadong partido na mag-access sa form na ito ay kinakailangan.
 • Sa CARMELITAS MISIONERAS tinatrato namin ang iyong data upang mapamahalaan at maproseso ang iyong aplikasyon para sa pagpaparehistro sa kaukulang aktibidad, pati na rin maipadala sa iyo ang impormasyon sa iba't ibang paraan, kabilang ang mga elektronikong, na nauugnay sa aming mga kurso / kongreso / aktibidad sa kaganapan na mayroon kami binigyan ng iyong pahintulot Ang batayan na nagpapahintulot sa batas ay ang pagpapatupad ng isang kontrata para sa pagkakaloob ng mga serbisyo at ang tahasang pahintulot ng interesadong partido.
 • Mapoproseso ang iyong data upang mapamahalaan ang iyong kaugnayan sa entity dahil sa iyong pakikilahok sa pagtatanghal. Ang batayan na ginagawang lehitimo ay ang ligal na ugnayan na mayroon sa pagitan ng mga partido at ang pahintulot na ibibigay mo sa amin bilang isang interesadong partido.
 • Magpadala ng mga komunikasyon sa gumagamit na may impormasyon tungkol sa mga aktibidad ng CARMELITAS MISIONERAS. Ang batayang legitimizing ay, sa isang banda, ang lehitimong interes ng Responsable sa pagpapadala ng ganitong uri ng mga komunikasyon, kung mayroong isang dating ugnayan sa kontraktwal sa pagitan ng gumagamit at ng Responsable, nang walang pagtatangi sa posibilidad ng oposisyon ng interesadong partido anumang oras . Sa kabilang banda, kapag ang gumagamit ay hindi nagpapanatili ng dating pakikipag-ugnay na kontraktwal sa Responsable, ang batayan na maging legitimizing ay ang pahintulot ng gumagamit sa pagtanggap ng ganitong uri ng komunikasyon.
 • Sumunod sa mga itinakdang ligal na obligasyon. Ang batayan na nagpapahintulot sa batas ay isang ligal na obligasyon ng Responsable.

Sa pangkalahatan, ang data na hiniling sa pamamagitan ng Website upang maisakatuparan ang mga layunin sa itaas ay sapilitan, kaya't ang pagtanggi ng gumagamit na ibigay ang mga ito ay maaaring gawing imposible para sa Responsable na isagawa ang mga nabanggit na layunin.

2.2 Pagbawi ng pahintulot.

Ang pagtanggap ng gumagamit na ang kanilang data ay maaaring maproseso o mailipat ay palaging maaalis. Upang bawiin ang nasabing pahintulot, ang mga gumagamit ay maaaring makipag-ugnay sa CARMELITAS MISIONERAS sa pamamagitan ng mga channel na nakasaad sa itaas.

Ang pagbawi ng pahintulot ay hindi makakaapekto sa mga paggagamot na ayon sa batas ay naisagawa bago ang nasabing pagbawi.

2.3 Paglipat o komunikasyon ng data sa mga third party.

Ang iyong data ay maaaring maiparating sa mga sumusunod na entity, alinsunod sa nabanggit na mga layunin:

 • Ang mga entity sa pagbabangko, para sa mga layunin ng pagbabayad ng mga kinontratang serbisyo o produkto.
 • Mga Administrasyong Pampubliko, sa pamamagitan ng ligal na probisyon.
 • Sa mga korte at tribunal, kung kinakailangan ng kasalukuyang batas.

Gayundin, ang data ay maaaring ibahagi sa mga nagbibigay na nagbibigay ng mga serbisyo at nangangailangan ng pag-access sa data na responsibilidad ng CARMELITAS MISIONERAS. Sa lahat ng oras, igagarantiya ng CARMELITAS MISIONERAS na pahihintulutan ng mga ikatlong partido na kinikontrata nito ang pagsunod sa mga naaangkop na regulasyon at, sa anumang kaso, gagamutin sila para sa mga layunin na iba sa ipinahiwatig ng CARMELITAS MISIONERAS.

2.4 Mga karapatan ng interesadong partido.

Ang gumagamit ay maaaring, sa anumang oras at walang bayad:

 • Kumuha ng impormasyon tungkol sa kung ang Controller ay nagpoproseso ng personal na data na may kinalaman sa gumagamit o hindi.
 • I-access ang iyong personal na data.
 • Ituwid ang hindi tumpak o hindi kumpletong data.
 • Hilingin ang pagtanggal ng iyong data nang, bukod sa iba pang mga kadahilanan, ang data ay hindi kinakailangan para sa mga hangaring nag-uudyok sa koleksyon nito o ikaw, bilang isang interesadong partido, bawiin ang pahintulot na ibinigay.
 • Tutulan ang pagpoproseso ng iyong data ng Responsable.
 • Kunin mula sa Controller ang limitasyon ng pagpoproseso ng data kapag natugunan ang anuman sa mga kundisyon na ibinigay sa mga regulasyon sa proteksyon ng data.
 • Hilinging mailipat ang data na ibinigay ng gumagamit sa mga kasong iyon na inilaan ng mga regulasyon.

Upang magamit ang mga karapatan sa itaas, dapat makipag-ugnay ang gumagamit sa Responsable, sa pamamagitan ng postal address ng CARMELITAS MISIONERAS o ang email ng DPO na nakasaad sa itaas, na dapat patunayan ang kanilang pagkakakilanlan, sa mga tuntuning itinatag sa kasalukuyang mga regulasyon.

Sa anumang kaso, nabatid sa gumagamit na, kapag isinasaalang-alang niya na ang CARMELITAS MISIONERAS ay lumabag, o nagawang lumabag sa mga karapatang kinikilala ng naaangkop na mga regulasyon sa proteksyon ng data, maaari siyang maghain ng isang paghahabol sa kaukulang Control Authority sa bagay na ito ng Proteksyon ng Data.

2.5 Panahon ng pagpapanatili ng data.

Ang CARMELITAS MISIONERAS ay panatilihin ang personal na data ng mga gumagamit para lamang sa oras na kinakailangan upang isagawa ang mga layunin kung saan sila nakolekta. Sa kabila ng nabanggit na, ang panahong ito ay maaaring mapalawak hanggang sa reseta ng anumang pananagutan na nagmumula sa iyong relasyon sa Responsible Party.

2.6 Mga Pagbabago sa Patakaran sa Privacy.

Ang CARMELITAS MISIONERAS ay may karapatang baguhin ang Patakaran sa Pagkapribado sa pagpapasya nito, anumang oras at walang paunang abiso, palaging alinsunod sa kasalukuyang batas tungkol sa proteksyon ng data.

contact

ang Carmelite Missionaries Kami ay nasa mga bansa ng 39 sa buong mundo.

Upang makipag-ugnay sa General House:

Calendario

Pebrero 2021

Lun magpapangit Wed Jue Buhay Sab Regalo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Maaaring maging interesado ka

Binanggit ang logo ng mistiko unibersidad Binanggit ang logo ng mistiko unibersidad Blank Cipecar logo ng pahina Logo ng pahina ng Vatican

Subscribe sa Newsletter

Kahon ng Holler