Sa mga buwan ng Nobyembre at Disyembre, ang pamilya Carmel Missionary ay magdarasal para sa mga malalayo sa pananampalataya at sa mga nawalan ng kahulugan ng kanilang buhay.

Bigyan mo kami ng iyong espiritu

 

Bigyan mo kami ng iyong Espiritu, Panginoon.

Kung saan walang takot na espiritu na lumitaw.

Kung saan walang Espiritu, ang mga espiritu ay lilitaw.

Kung saan walang espiritu, ang gawain ay sinasalakay ang lahat.

Kung saan walang espiritu, ang pag-asa ay nalalanta.

Kung saan walang Espiritu hindi kami maaaring magtipon sa iyong pangalan.

Kung saan walang Espiritu, ang mga mahahalagang bagay ay nakalimutan.

Kung saan walang Espiritu, naroroon ang kalungkutan.

Kung saan walang mga batas at regulasyon ng Espiritu ay ipinakilala.

Kung saan walang espiritu ang kinabukasan ay nagdidilim.

Kung saan walang Espiritu, ang buhay ay hindi maaaring umusbong.

Bigyan mo kami ng iyong Espiritu, Panginoon.