Nagpapasalamat MEMORY

30 taon na nagtuturo at nangangaral ng ebanghelisasyon mula sa Palautian Charism

"PAMILYA KAMI, KAMI SI CARMELO"

Noong Nobyembre 06, ang Komunidad ng Carmelite Missionaries at Educational Community School na "El Carmelo" ng Lo Prado, Curacaví- Chile, nagbihis kami, ipinagdiriwang ang araw ni Father Francisco Palau y Quer, Tagapagtatag ng Congregation of Missionary Carmelites at pagsisimula ng Annibersaryo ng aming Paaralan. Dahil sa pandemya, kailangan itong maging virtual.

Ang pagdiriwang ng Eukaristiya sa ganap na 19:00 ng gabi, sa Parish of Our Lady of Carmen de Curacavi, na nauna sa Parish Priest na si Padre Alex Ponce Pinto. Mayroon kaming pagkakaroon ng ilang mga guro, mga katulong sa edukasyon at pang-administratibo, mga magulang at tagapag-alaga.

Nagsasama kami bilang isang pamilya upang magpasalamat sa Diyos, na nagpapasalamat sa aming kasaysayan bilang isang pamayanan na pang-edukasyon na nagdiriwang ng 30 taon mag-aaral y bumubuo buhay, nagpapahayag Si Hesus na kasama namin sa paglalakad.                                                                                                

Ang pagtitiwala ay naging isang permanenteng halaga sa aming pang-edukasyon at pastoral na gawain, iyon ang dahilan kung bakit pinukaw namin ang mga salita ng Awit 22 na nagsasabing: Ang Panginoon ang aking Pastol, walang maaaring mawala. Tiyak, kung mayroon tayo Diyos, walang maaaring kulang sa aming buhay. Ganito nagpatotoo si Padre Francisco Palau, na ganap na ipinagkatiwala sa biyaya ng Diyos at kanino ipinagdiriwang natin ang kanyang buhay at propetikong misyon, Legacy na sinusubukan naming isama ang Missionary Carmelites sa pamamagitan ng aming buhay at trabaho at sa isang espesyal na paraan, sa magandang bayan na ito: Lo Prado Curacavi- Chile.

Nasa kalagitnaan kami ng isang pandemikong may kalakhang lakas, ipinagkatiwala namin sa aming Itatag na Ama, ang sandaling ito ng sangkatauhan at ang aming pang-edukasyon na misyon na si Escuela "El Carmelo", na nasa ilalim ng kanyang espesyal na pangangalaga at proteksyon.

Ang pagkakaroon ng pamayanan na nagdiriwang ng Pag-ibig ni Kristo na Manunubos ng Sangkatauhan, ay isang pagkakataon upang palakasin ang ating Pananampalataya at Inaasahan na ilalabas tayo ng Diyos mula sa mahirap na krisis na ito at akayin tayo sa mga bagong landas na hindi kailanman nilakbay sa nakaraan.

Tiyak na bilang Missionary Carmelites nagpapasalamat kami sa Diyos sa narito na pamumuhay at pagdiriwang ng daanan ng Diyos sa buhay ng aming mga mag-aaral, pamilya at lahat ng Tauhang Pang-edukasyon, na, bilang CM, kinikilala namin na patuloy itong isang malaking hamon upang ma-konkreto ang charisma sa Palautian sa gitna ng bayang ito na naglalakad at gumagawa ng kasaysayan sa atin.

"Kapag nagtagpo ang paaralan, narito si Jesus sa gitna ng kanyang mga mag-aaral at ng buong pamayanan sa edukasyon. Narito si Jesus upang magturo, tumulong, palakasin at samahan "sa mga oras ng kagipitan." Fco.Palau.

Oo, ang aming Ina, ang Birheng Maria, modelo at tapos na uri ng Simbahan, ay ang pagmamaneho ng Francisco Palau, kung saan, sa pamamagitan niya, ipinapadala niya ang kanyang misyonero sa pamamagitan ng Simbahan at para sa Simbahan. Nagpapasalamat kami sa Diyos sa pagkakaroon ni Mary, Ina ng Carmel sa aming El Carmelo School. Pinasasalamatan namin Siya, ang aming Hardinero, sa pagtuturo sa amin kung paano ipamuhay ang mga birtud na nabuhay siya dahil sa pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa aming mga kapit-bahay, (cta 88). Si Mary, unang Disipulo at Misyonero na, kasama ang kanyang mga birtud, nagpapaganda ng ating Simbahan, edukasyon at misyon sa pastoral.

Nagpapasalamat kami sa mga taong nakilahok sa Eukaristiya, dahil sa sitwasyon, ang mga nakatira lamang sa Curacaví, ang pangkat ng School Pastoral Formation, ang may pananagutan sa pag-aayos ng pagdiriwang: Roxana Zúñiga, Sr. Luisa Escobar at Hna. Verónica Riffo, ilang mga proxy mula sa ministeryo ng mga proxy at mga kapatid na babae ng pamayanan. Sr. Si Máxima Moscoso at Hna. Sandra Henríquez.

Mula sa virtual na distansya, sinabi namin sa kanila: 

'Feliz Aanibersaryo mahal Epaaralan Ang Cbraso mo !!

                                                                                                                                          Veronica Riffo. Cm.