Tulad ng maraming ani ngunit kakaunti ang mga manggagawa, ang Panginoon ng pag-aani ay tumatawag sa mga tao na magtrabaho sa Kanyang ubasan dito mayroon tayong kapatid na si Juliet Olivia na naghihikayat sa amin habang ginagawa niya ang kanyang relihiyosong propesyon sa 30th Nobyembre 2019.

HEARTY CONGRATULATIONS Juliet Olivia para sa iyong mapagbigay at matapang OO sa Panginoon, nawa’y samahan mo sina Hesus at Maria, Ina ng Carmel, maging iyong gabay at modelo upang sundin ang mga yapak ng iyong Asawa.

KATOTOHANAN NG ATING PANGINOON AY KARAPATAN NA MAGKAROON

PARA SA IYONG PANAHON AY GINAWA NIYA ANG LAHAT NG BAGAY NA MAGAGAWA.

 Sa pamamagitan ng isang nagpapasalamat na puso at pasasalamat sa Diyos sa kanyang kagandahang-loob sa aking buhay, nasisiyahan ako na pinili ng Diyos ang isang ordinaryong pagiging katulad ko upang maging kanyang nobya. Pinasasalamatan ko Siya sa kanyang pagmamahal, lakas at Kanyang regalo ng panloob na kapayapaan sa buong panahon ng aking pagbuo. Siya ay tunay na Diyos, sapagkat kung hindi sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, hindi ko sana matiyaga hanggang sa araw na ito na ginawa ko ang aking unang mga panata.

       Sinimulan ko ang paghahanda ng aking propesyon sa 3days retreat na makakatulong sa akin na makipag-ugnay sa aking panloob na pagkatao at lalo akong napalakas sa paglalakbay na sisimulan ko. Sa wakas dumating ang pinakahihintay na araw. Ang araw na hindi ko makakalimutan sa buhay ko. Ang araw na ibinalik ko kay Jesus ang libreng buhay na ibinigay Niya sa akin.

      Sa 30th Nobyembre Nobyembre ang pagdiriwang ay nagsimula sa Banal na Misa na nagsimula sa 11: 30am, na pinangasiwaan ni Rev Fr Lion Auxence, SMA. Napanganga ako at hinikayat ng kanyang espiritu na napuno ng buo. Sa pagsawsaw sa JOY AT PEACE ay ginawa ko ang aking pangako sa pag-alay ni Jesus sa Kanya ng aking buhay na maaari niyang 'matupad ang Kanyang kalooban sa akin perpekto' (San Therese ng batang si Jesus). Ang pagdiriwang ay ginanap sa ilang mga kapatid na babae mula sa iba pang mga komunidad at ang mga kinatawan ng Carmelite Missionaries Secular. Talagang pinaghirapan ng mga kapatid na babae na gawing makulay at espesyal ang seremonya. Nasisiyahan kami sa mga klase ng pagkain at ang baguhan ay naglarawan ng kanilang talento na napuno kami ng tawa.

    Nagpapasalamat ako sa Diyos para sa tagumpay ng dakilang araw na ito, aking magulang, kapatid at kamag-anak, ang kongregasyon at ang General Superior at Konseho, aking Delegado na Superior at Konseho, aking magagaling na tagapagbuo, lahat ng mga kapatid na babae at aking pinakamamahal na mga kasama para sa kanilang mga panalangin. Ito ay napaka kamangha-mangha, kawili-wili at isang hindi malilimutang pagdiriwang. Ganap na nagawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay.

Juliet Olivia Agbo

Pangkalahatang Delegasyon Ang aming ginang na Ina ng Simbahan, Kenya