IBIZA MISSION

V

Si Francisco Palau ay nakatuon sa kanyang ecclesial meditation. Sinamantala niya ang mahabang mga paglalakbay upang magawa ito, sa tabi ng imahe ng Birhen. Sa mga agwat ng pahinga, masyadong. At nag-dayalogo siya, malapit, sa kanyang Minamahal. Master sa mga pakikibakang ito! Pinag-isipan niya siya, nakatira, sa Church of Ibiza: LAng birhen, na may larawan sa kanyang imahe, ay nagsabi ng mga lihim sa aking puso, na tumingin sa kabutihan ng unibersal na Simbahan. Nagdadala rin ng mensahe ng kaligtasan para sa mga Ibizans. Mga paghahayag na pinapaboran sa diocesan Church.

 

Narito na - naipahiwatig na natin ito dati - kung saan kinikilala niya at nagsimulang mabuhay ng isang bagong kahabaan sa kanyang pang-simbahan na bokasyonal: nakikita niya ang kanyang sarili bilang ama ng Simbahan. Kinikilala rin niya si Maria bilang kanyang natapos na uri. Mula sa indibidwal na imahe ay ipinapasa ito sa simbolo: misteryo ng Simbahan. Gayunpaman, isang mahina at mahirap na Simbahan na dapat niyang ibigay sa kanyang sarili nang walang mga limitasyon. Samakatuwid, ang mga paghahayag na puno ng pangako para sa kanya. Oo Oo

Ang mga expression na nakikita niya o nadiskubre ay nakaukit sa kanyang kaluluwa. Kaugnay sa Simbahan, Halata! Kinumpirma nila ang kanilang bagong yugto ng bokasyonal:

* Ang banal na salita na pinangangasiwaan mo ay ang binhi na, na tinanggap sa gitna ng islang ito, na ginawang trabaho, ay anak ng Diyos. Nag-anak siya at nagbibigay buhay sa mga kaluluwa.

* Anak na babae ng Diyos, na nabuo sa kanyang wangis, sa bisa ng Salita na ibinuhos mo sa kanyang puso bilang isang manlalakbay na Simbahan.

* Ikaw ang aking ama at sa pangalang ito, naririnig ko ang salita ng buhay, na sinalita ng aking Ama sa langit sa pamamagitan ng iyong bibig.

* Kapag binasbasan mo ang mga tao, pinagpapala mo ako, sapagkat ang mga tao ay ako at ako sila, nagkakaisa kay Cristo, aking Ulo.

* Ako ang isla ng Ibiza, nabuhay muli sa bisa ng Salita ng Diyos.

* Kapag nangangaral ka sa mga tao, binibigyan mo ako ng salita ng Ama, na siyang Walang Hanggang Salita at buhay, lakas, init at kabutihan sa aking puso, tinapay, gatas at alak.

At nagtapos: Ang sinasabi ko sa iyo ay isang katotohanan.

Gaano karaming mga doktrina, katiyakan, espiritu at samakatuwid ang buhay ay nagpapanatili ng mga simpleng expression na ito! Totoo Ang mga ito ay bumangon mula sa bokasyonal na karanasan ng taong ito ng Simbahan!Malinaw! Mula doon maaari mong matugunan ang pinakamahirap na undertakings. Ganyan nagpunta. Ang kanyang maalab na salita ay nakapagpataas ng paniniwalang paglalakbay ng bayang ito. Pinainit na salita, palagi, mula sa isang panloob na karanasan. Anong garantiya para sa tapat!

 

Ang makatotohanang pagtatasa ng mga misyong ito ay hindi maaaring limitado sa agarang tagumpay. Alin ang hindi mapag-aalinlangan para sa malinaw, at patunog. Si Francisco ay tinawag na apostol ng Ibiza. Pamagat na tumutugma sa kanya sa katarungan. Walang sinuman, sa kanyang panahon, ang nakakamit ng mga ganitong mapagpasyang nakamit. Ano hindi Ang misyon nito ay nakadirekta, pangunahin, sa pagbabagong relihiyoso at moral ng Pulo. Gayunpaman, maraming mga kongkretong proyekto na nagmula sa layuning ito. Nakatuon, na naka-link sa malalim na pag-uugat na inculturasyon, sa mga tao at kanilang mga kagyat. Hindi mapag-aalinlanganan!

Ang katalista para sa mga ito at iba pang mga nakamit ay nakatanim na kabanalan sa Marian. Siya ang nagpalakas nito. Kailangan mo lamang ihambing ang bago at pagkatapos ng pag e-ebanghelyo, sa mga parokya na misyon siya. Ang debosyon kay Maria ay tumagal ng pagtaas at pinag-ugatan sa diyosesis na nagpapatuloy hanggang ngayon. Ang isa sa mga pinaka-uudyok na parokya ay ang S. José. Ang salita at patotoo ni P. Palau ay pinagsama ang kanyang sumusunod na pang-ebangheliko. Kinikilala nila ang mabuting gawaing misyonero ng taong ito. Ang kanyang mataas na tangkad sa espiritu. Inaasahan nila siya bilang isang tagapamagitan. Kahit sa ating panahon. Pag-uugali na nagpaparangal sa kanila.

 

Ang espiritwal na pagpapanibago ng Ibizan Church ay naglakbay sa pamamagitan ng mga bagong ruta sa komunikasyon: ang mga iginuhit ng pari. Ipinasa niya ang balita sa isang pares ng mga awtoridad sa simbahan - Alam na natin ito. Syempre! Ngayon tikman natin ang mga nilalaman: 

Ang dahilan ay para sa pagpapadala ng isang misyon upang maihanda ang mga tao sa pinakamahusay na paraan, upang umani ng mas maraming prutas. Mula sa balita na mayroon ako, sana ay masagana ito. 

Ang mga bunga ng jubileo noong 1865 ay napakarami na kung saan ang isa ay mahirap na humiling ng higit pa. Malaki ang naambag nito, sa paghahanap ng lupa na handa nang mabuti ng misyon na naglalakbay sa isang malaking bahagi ng diyosesis at kung saan nagtapos sa hindi masabi ng lahat. Handa ang buong simbahan ng Ibizan na gumawa ng mabuti -Mga sulat sa nuncio-.

Ang misyon ay gumawa ng maraming prutas. Siya ay nagpapabago sa relihiyon sa Isla. -Tumukoy sa Arsobispo ng Tarragona-. Hanggang ngayon, ang kaugaliang Kristiyano at ang batas sa moral ay patuloy na sumusuporta sa paniniwalang landas ng mga simpleng taong iyon.

Tulad ng dati, iniuugnay ni Francis ang mga tagumpay ng misyon sa Simbahan. Sa kanyang tagapagtanggol, ang Birhen ng Mga Virtues, din.

Ang mga resulta ng kanyang gawaing apostoliko sa Ibiza ay nagtagumpay sa pagkasira ng mga taon. Patunay na ang pagbabago ng socio-religious ng Island ay malalim. Walang duda!

Mula sa kanyang tunay at matinding karanasan sa bokasyonal, umalis si Fr. Francisco ng malalalim na bakas ng Diyos at ng kanyang misteryo. Sa lahat ng bagay na hinahawakan nito. At kumusta naman tayo, kanilang mga anak? Sa katunayan, dito, binigyan tayo ng isang buong salamin kung saan titingnan ang ating sarili! Oo Maswerte!