Ang pakikipagtagpo kay Cristo, kasama ang Simbahan, ay tumutupad sa buhay ng misyonerong Carmelite, na, sa kagalakan ng kanyang bokasyon, ay nagmamadaling sumalubong upang matugunan ang isang nagdurusa, sapagkat nasa kanyang puso ang katiyakan ng kanyang tawag.