Nakatuon sa pagtatanggol sa buhay, pag-aalaga ng paglikha at pagtataguyod ng kapayapaan, hustisya at pagkakaisa, ang misyonerong Carmelite ay naging isang propeta sa kanyang patotoo sa buhay.