Ang ating mundo ay may karamdaman, at kasama nito ang lipunan mismo, iyon ang dahilan kung bakit ang misyonerong Carmelite ay nakatuon sa pag-aalaga, pagtataguyod at pagprotekta sa kapaligiran at may mas higit na pangako, sa kanyang mga napagpalit, imigrante at lumikas na mga kapatid, na ginagawang mas makatarungan, malusog na lugar at malinis para sa lahat.