Sa pagkakakilanlan niya kay Cristo at sa kanyang personal na pagsasama, ang misyonaryo ng Carmelite ay isang dalangin na nagdarasal, mula sa karanasan, kanyang pangako sa ecclesial at ang kanyang pagmartsa sa pagtatagpo ng iba.