Ang misyonerong Carmelite ay nasa isang kamay lamang ng isang misyon ng ecclesial at sa impetus ng negosyante, naglalakad siya kasama ang iba, ang mapaghamong landas na ito.