Kumbinsido sa landas na minarkahan ng Espiritu, ang misyonerong Carmelite ay gumawa ng isang malaya at matahimik na desisyon at sinisimulan ang kanyang martsa upang makilala ang nagdurusa na Simbahan ...