Sa panahon ng mga komunikasyon at mga social network, ang misyonerong Carmelite ay nagsisikap na lumikha ng mga bono ng pakikipag-isa at magbukas ng mga puwang ng pagsalubong, dayalogo, panalangin at pag-unawa.