Sinasaksihan ang kanyang kagalakan sa bokasyonal at tinitiyak ang pagpapatuloy ng charism, ang misyonerong Carmelite ay lumapit sa mundo ng mga kabataan, na bumubuo sa kanila ng mga proseso ng pagbabagong-anyo.