Dziękujemy Panu za odpowiedź Kiram, młodej siostry misjonarki karmelitańskiej z Indii, która opowiada nam swoje świadectwo powołania.

Usłyszał wezwanie Pana i powiedział: TU JESTEM, WYŚLIJ MNIE!!!!

Dziękujemy Panu za to wezwanie i zachęcamy do bycia zawsze wiernym Chrystusowi, który jest drogą do szczęścia.

https://youtu.be/Ir_LXbFLm3M

pl_PLPL
Share This