Przy tej okazji świadectwo pochodzi od s. Ifeomy z Nigerii. Że usłyszał wezwanie Pana, aby podążał za nim w Karmelu Misyjnym, a jego odpowiedź brzmiała: „Oto jestem, Panie, poślij mnie”.

Radość i szczęście, które przekazujesz, wynikają z tego, że nosisz w sobie Pana. Możesz być nosicielem tej iluzji i zawsze starać się uszczęśliwiać innych.

GRATULUJEMY!