Zrównoważony rozwój i szkolenie umiejętności dla kobiet

Bangalore

Cel: Promowanie dobrobytu kobiet, młodzieży i dzieci w 4 dużych slumsach w Bangalore, zwłaszcza w JP Nagar i Jayanagar.

Opis

Beneficjentami jest 1200 kobiet z grup samopomocy i ich rodzin, 360 młodych ludzi i 400 dzieci.

Cele projektu:

  • Rozwijanie umiejętności kobiet i młodzieży poprzez różne moduły: opieka domowa, szycie ubrań, warsztaty komputerowe i języka angielskiego oraz rękodzieło.
  • Promowanie zdrowia i autonomii kobiet.
  • Wzmocnienie pozycji młodych ludzi, którzy porzucili szkołę, aby mogli znaleźć przyzwoitą pracę.
  • Zapewnienie edukacji i pożywnego jedzenia ubogim dzieciom
pl_PLPL
Share This