Uwierz w siebie i zacznij działać

Uwierz w siebie i zacznij działać

Kontynuacja towarzyszenia 110 dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych skrajnym ubóstwem i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Razem na rzecz godnego życia dla wszystkich

Razem na rzecz godnego życia dla wszystkich

Promowanie programu żywieniowego, wsparcia akademickiego, warsztatów wzmacniających pozycję i przestrzeni rekreacyjnych dla 80 osób (rodzin, dzieci i osób starszych) znajdujących się w trudnej sytuacji, w celu poprawy jakości ich życia.
Rodzina Nueva Esperanza I

Rodzina Nueva Esperanza I

Stworzenie kultury spotkania w 25 rodzinach w Norcasii, która promuje rozwój i kształtowanie umiejętności życiowych w celu promowania pokojowego współistnienia.
Łączenie rodzin z Bożym marzeniem

Łączenie rodzin z Bożym marzeniem

Promowanie programu alfabetyzacji cyfrowej i odpowiedniego wykorzystania technologii, warsztatów rękodzielniczych i opieki środowiskowej w 15 rodzinach w 7. dzielnicy Ibagué, w celu zapobiegania zagrożeniom wśród nastolatków i zachęcania ich do rozwoju ludzkiego i zawodowego.
pl_PLPL