Jedźmy na camping

22/lis/2019

Prowincja "Błogosławionego Franciszka Palau" Filipiny

Target

Udostępnienie odpowiednich materiałów do szkolenia młodzieży.

Opis

Projekt pomoże 100 młodym ludziom w wieku od 10 do 20 lat z regionu Mati, którzy pochodzą z biednych rodzin z niewielkimi możliwościami rozwoju.

Celem jest stworzenie przestrzeni dla rozwoju obozów i działań szkoleniowych z młodzieżą, mających na celu wzmocnienie praktyki wartości ludzko-chrześcijańskich.

Osiągnięcia

pl_PLPL
Share This