Chodźmy na camping

21/lis/2019

Prowincja "Błogosławionego Franciszka Palau" Filipiny

Target

Kwalifikować działalność obozów z młodzieżą poprzez pozyskiwanie odpowiednich materiałów do ich formacji ludzko-chrześcijańskiej.

Opis

Osiągnięcia

Zakup materiałów na obozy młodzieżowe.

Podniosła samoocenę młodych ludzi poprzez zajęcia rekreacyjne i kształcenie w zakresie wartości ludzko-chrześcijańskich.

Zapewniono odpowiednie warunki do zdrowego współżycia młodzieży.

pl_PLPL
Share This