Kropla wody może nasycić

22/lis/2019

Prowincja "Błogosławionego Franciszka Palau" Filipiny

Target

Przyczynienie się do integralnego rozwoju 80 kobiet i 20 młodych ludzi, wzmocnienie ich potencjału ekonomicznego poprzez szkolenia, pomoc techniczną i marketing.

Opis

Projekt jest ukierunkowany na kompleksowe szkolenie kobiet i młodzieży jako czynników wzrostu produktywności na poziomie lokalnym, umożliwiając procesy mające na celu rozwój rodziny.

Szkolenie zapewni narzędzia techniczne i administracyjne oraz wiedzę, które doprowadzą do wygenerowania dochodu rodziny. Będzie wspierać poszukiwanie rynków, które pozwolą na komercjalizację produktów.

Osiągnięcia

pl_PLPL
Share This