Tkanie nadziei

23/lis/2019

Prowincja "Nuestra Señora de las Virtudes" Kolumbia

Target

Wygenerowanie procesów godnościowych w rodzinach dzielnicy "Las Malvinas", poprzez wszechstronne szkolenie dorosłych, młodzieży i dzieci, wzmocnienie przywództwa i tworzenie sieci.

Opis

Wskazana populacja osiedliła się na ziemi należącej do firmy GRU na międzynarodowym lotnisku Guarulhos.

Grupami docelowymi są rodziny w tej dzielnicy, gdzie występuje wysoki poziom ubóstwa, niewiele alternatyw zatrudnienia i edukacji, a młodzież i dzieci są narażone na duże ryzyko społeczne.

Inicjatywa ta ma na celu wzmocnienie pozycji istniejących liderów, wzmocnienie związku, tworzenie sieci kontaktów i zaangażowanie wszystkich.

Osiągnięcia

- Zapewniono wsparcie w postaci 800 podstawowych koszy żywności i zestawów higienicznych dla rodzin najbardziej dotkniętych kryzysem COVID-19.
- Motywacja i zaangażowanie: liderów, dobroczyńców, wolontariuszy i beneficjentów w projekt.
- Rozpowszechnianie i podnoszenie świadomości na temat projektu za pomocą materiałów graficznych i audiowizualnych, generowanie zaangażowania zasobów.
- Wzmocniono współpracę z innymi organizacjami i CMS.

pl_PLPL
Share This