Instalacja kuchenki parowej na pokładzie

8/marzec/2021

Prowincja "św. Franciszka Ksawerego" Indie

Target

o Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego
o Aby zaoszczędzić drewno opałowe
o Aby uniknąć wycinki drzew
o Zapobieganie globalnemu ociepleniu i zmianom klimatu

Wzmocnione dzieci dla jutra i ochrona ekologii

Opis

Dediapada to obszar plemienny, w którym dzieci nie mają możliwości edukacji w swoich wioskach. Dlatego w hostelu opiekujemy się 450 dziewczętami i zapewniamy edukację przedszkolną, od 1 do 5 klasy i liceum. Gotowanie jedzenia przy użyciu drewna opałowego stało się dla nich wielkim wyzwaniem, ponieważ zbieranie drewna opałowego prowadzi do zagrożenia dla środowiska.

Aby rozwiązać problem gotowania dla dużej liczby studentów, Sisters pomyślał o alternatywnym systemie. To jest zakup szybkowaru parowego, który zajmie mniej czasu na gotowanie, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i może utrzymać ekologiczną atmosferę.

1. 450 dzieci w grupach wiekowych: 5-10 lat, 11-13 lat, 14-17 lat
2. Rodzice dzieci

Osiągnięcia

pl_PLPL
Share This