Uzdrawianie rodzin dla harmonijnej społeczności

22/lis/2019

Target

Oferowanie procesu animacji i wsparcia psychopedagogicznego rodzinom z miasta Dios de la Gloria, poprzez spotkania osobiste i grupowe, aby mogły one realizować się jako ludzie i przyczyniać się do budowy zdrowego i pokojowego społeczeństwa.

Opis

Projekt ma na celu zakwalifikowanie animacji i towarzyszenia 50 rodzinom, z obecnością odpowiedniego profesjonalisty, specjalizującego się w kompleksowym szkoleniu, dynamice informacji, warsztatach profilaktycznych i praktycznych narzędziach rozwiązywania konfliktów, generujących rozwój osobisty, dobre traktowanie rodziny i zdrowe współistnienie w tej społeczności. Umożliwia to społeczny model sprawiedliwego, braterskiego, godnego życia we wspólnym dobrobycie.

Osiągnięcia

pl_PLPL
Share This