Uzdrawianie rodzin dla harmonijnej społeczności

23/lis/2019

Prowincja "Nuestra Señora de las Virtudes" Kolumbia

Target

Prowadzenie procesu animacji i towarzyszenia psychopedagogicznego dla rodzin Miasta Bożego "La Gloria", poprzez spotkania osobiste i grupowe, tak aby mogły one spełniać się jako osoby i przyczyniać się do budowania zdrowego i pokojowego społeczeństwa.

Opis

- Celem jest umożliwienie wspólnego dobra poprzez sprawiedliwe, braterskie i godne warunki życia.
- Projekt ma na celu zakwalifikowanie animacji i towarzyszenia 50 rodzinom, poprzez obecność odpowiedniego profesjonalisty, wyspecjalizowanego w kompleksowym szkoleniu, dynamice informacji, warsztatach prewencyjnych i praktycznych narzędziach rozwiązywania konfliktów, tak aby wygenerować wzrost osobisty, dobre traktowanie rodziny i zdrowe współistnienie w tej społeczności.

Osiągnięcia

pl_PLPL
Share This