Wzmocnienie jednostki wzmacnia ludzi

22/lis/2019

Prowincja "Mater Carmeli" Europa

Target

Poświęcenie większej uwagi osobom poszukującym możliwości zatrudnienia, co wiąże się z większą liczbą działań następczych, lepszą koordynacją i większą interwencją w każdym przypadku.

Opis

Grupami docelowymi są mężczyźni i kobiety, zarówno miejscowi, jak i migranci, znajdujący się w niepewnej sytuacji i mający obowiązki lub zobowiązania rodzinne w kraju lub poza nim, z których niektórzy są w trakcie ubiegania się o azyl.

Projekt ma na celu poprawę jakości opieki nad beneficjentami, zwiększenie liczby osób objętych pomocą, wzmocnienie sesji poszukiwania pracy w ramach programów szkoleniowych.

Osiągnięcia

pl_PLPL
Share This