Recykling, odzysk, ponowne użycie i tworzenie

23/lis/2019

Delegacja generalna "Santa Teresa de los Andes" Chile

Target

Poprawa jakości życia ludzi, zwiększanie ich godności poprzez aktywność produkcyjną i rekreacyjną.

Opis

Projekt ma na celu podniesienie świadomości na temat degradacji przyrody, pilnej potrzeby recyklingu i możliwości uzyskania dochodu rodzinnego.
Grupa kobiet zostanie przeszkolona w zakresie wytwarzania produktów z materiałów nadających się do recyklingu.
Zostaną utworzone sieci wsparcia z istniejącymi instytucjami w gminach Huepil, Tucapel, Polcura i Trupán w celu zbierania materiałów nadających się do recyklingu.

Osiągnięcia

pl_PLPL
Share This