Program dożywiania dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Santiago García

21/lis/2019

Prowincja "Błogosławionego Franciszka Palau" Filipiny

Target

Opis

Program dożywiania został opracowany dla dzieci ze szkoły "Mayor Santiago Garcia", które pochodzą z rodzin o ograniczonych zasobach ekonomicznych.

Osiągnięcia

350 studentów poprawiło swoje odżywianie, poziom zdrowia i wyniki w nauce.
Zwiększenie świadomości rodziców o potrzebie zdrowego żywienia dzieci.
Promowanie wartości i współdziałania środowiska wychowawczego.

pl_PLPL
Share This