Zdrowe dzieci w ruchu

22/lis/2019

Prowincja "Błogosławionego Franciszka Palau" Filipiny

Target

Wsparcie dożywiania 60 dzieci w rejonie Barangay Gusa.

Opis

Projekt zapewnia żywność dla 60 dzieci w Barangay, Gusa, które należą do rodzin o niskich dochodach.

Zapewni również szkolenie w zakresie zrównoważonego odżywiania, nawyków higienicznych i wartości.

Osiągnięcia

pl_PLPL
Share This