Upodmiotowione kobiety

3/sty/2021

Prowincja "Mater Carmeli" Europa

Target

Zapewnienie możliwości szkolenia zawodowego dla 200 migrantek posiadających na utrzymaniu członków rodziny, sprzyjając ich integralnemu rozwojowi i integracji społecznej.

Opis

Oferowane będą następujące szkolenia: opieka nad osobami niesamodzielnymi, pomoc kuchenna, personel jadalni, pomoc fryzjerska, fryzjerstwo, modelarstwo i krawiectwo, elektryczność, hydraulika, spawanie, techniki poszukiwania pracy i informatyka. Wsparcie na rzecz uregulowania statusu migrantów i wprowadzenia ich na rynek pracy.
Wsparcie psychologiczne dla kobiet i rodzin.

Pandemia pogłębiła trudności, z jakimi boryka się wiele kobiet, generując brak równowagi emocjonalnej: strach, niepewność, udrękę, stres i blokadę. Ponadto obawiają się, że nie będą w stanie wysyłać przekazów pieniężnych do swoich krewnych, którzy doświadczają podobnej sytuacji w swoich krajach pochodzenia.

Osiągnięcia

- 40 kobiet zostało przeszkolonych do profesjonalnej pracy w zakresie opieki domowej nad osobami zależnymi, umożliwiając im zarządzanie swoim projektem życiowym i integrację, a 30 z nich ma łatwiejszy dostęp do świata pracy.
- Kobiety poprawiły samoocenę i osiągnęły pozytywny poziom stabilności emocjonalnej.
- Multidyscyplinarny zespół ośrodka objął opieką 68 kobiet.
- Stworzenie sieci wsparcia z lokalnymi instytucjami i wśród kobiet.

pl_PLPL
Share This