Kobieta siła twórcza

22/lis/2019

Prowincja "Santa Rosa de Lima" - Peru

Target

Wzmocnienie zdolności produkcyjnych kobiet i promowanie przedsiębiorstw rodzinnych w celu osiągnięcia większej autonomii ekonomicznej i lepszej jakości życia.

Opis

W projekcie uczestniczy 18 kobiet, które będąc świadome swojej godności i możliwości, angażują swoje rodziny w rozwiązywanie problemów, z którymi się borykają.

Jego celem jest zarządzanie funduszem solidarnościowym, aby zapewnić im środki niezbędne do rozpoczęcia działalności produkcyjnej, która będzie generować zasoby ekonomiczne, wspierać ich rodziny i poprawiać jakość życia.

Osiągnięcia

pl_PLPL
Share This