Poprawa jakości życia osadzonych w więzieniu prowincji Misamis Oriental.

21/lis/2019

Prowincja "Błogosławionego Franciszka Palau" Filipiny

Target

Opis

Projektem objęto 500 osadzonych: 462 mężczyzn, 21 kobiet i 17 młodocianych.

Osiągnięcia

700 osadzonych otrzymało kompleksową edukację i wychowanie do wartości.
37 osadzonych otrzymało awans, a 5 przystąpiło do egzaminu kwalifikującego do zatrudnienia.
28 osób otrzymało wsparcie w zakresie formalizacji ich statusu prawnego i opieki medycznej.
Niektórzy więźniowie zostali przeszkoleni w zakresie produkcji pantofli, biżuterii i gospodarki odpadami.

pl_PLPL
Share This