Kompleksowe szkolenia dla liderów

23/lis/2019

Prowincja "Błogosławionego Franciszka Palau" Filipiny

Target

Rozwijanie integralnej formacji katechetów i poprawa infrastruktury sanitarnej niektórych rodzin parafii "San Francisco de Asís".

Opis

Beneficjentami jest 31 katechetów i 10 członków ich rodzin.

Należą do ludności przesiedlonej na Luzon, pochodzącej z innych wysp i ekonomicznie zależnej od uprawy plantacji kokosów, których nie są właścicielami.

Projekt ma na celu uzupełnienie tego szkolenia o dwa dni intensywnych rekolekcji rocznie oraz zapewnienie toalet dla 10 rodzin.

Osiągnięcia

- Kompleksowe szkolenia dla liderów społeczności, generujące uczestnictwo i pracę zespołową.
- Żywność została dostarczona do 100 rodzin o niskich dochodach.
- Budowa toalet, poprawa higieny i jakości życia.

pl_PLPL
Share This