Starzenie się z godnością

22/lis/2019

Target

Towarzyszenie osobom starszym i chorym w tym kluczowym momencie ich życia, aby ich życie było bardziej godne i uwzględniane w ich środowisku rodzinnym i społecznym.

Opis

Projekt ma na celu zapewnienie 50 osobom starszym znajdującym się w niepewnej sytuacji społecznej lepszych warunków życia i pomocy.

Personel pomocniczy będzie dysponował zasobami niezbędnymi do zapewnienia chorym i osobom starszym żywności, pieluch, zestawów higienicznych i podstawowych środków medycznych.

Osiągnięcia

- Chorym i/lub niepełnosprawnym osobom dorosłym zapewniono: żywność, witaminy, środki higieny osobistej, prześcieradła, poduszki, łóżka, koce, ręczniki i niektóre leki, których nie zapewniała opieka społeczna.
- Utworzenie grupy ochotniczych pracowników służby zdrowia.
- Ocena i wpływ społeczny projektu przez populację beneficjentów i ich otoczenie.
- Marketing bielizny wykonanej w warsztacie parafialnym z pomocą wolontariuszy.

pl_PLPL
Share This