Edukacja dla młodych dziewcząt, córek ofiar handlu ludźmi

22/lis/2019

Prowincja "św. Franciszka Ksawerego" Indie

Target

Zaoferowanie edukacji techniczno-zawodowej młodym dziewczętom w wieku od 18 do 25 lat, córkom kobiet dotkniętych prostytucją, w celu uratowania ich z tego środowiska i przyczynienia się do nowego porządku społecznego opartego na godności ludzkiej, równych szansach i sprawiedliwości społecznej.

Opis

Projekt skierowany jest do grupy od 15 do 20 dziewcząt, których matki zajmują się prostytucją lub są zrehabilitowane, ale nie są w stanie zaspokoić potrzeb edukacyjnych swoich córek.

Celem jest zaoferowanie wsparcia strukturalnego, psychospołecznego i ekonomicznego, aby przygotować młode kobiety zawodowo i uczynić je niezależnymi w świecie pracy. Stworzenie w nich umiejętności, które zachęcają do nauki i integracji społecznej.

Osiągnięcia

pl_PLPL
Share This