Dorastanie szczęśliwe w "CASSA".

23/lis/2019

Prowincja "Santa Rosa de Lima" - Peru

Target

Przyjęcie zagrożonych dzieci i młodzieży, towarzyszenie im i kierowanie ich integralną formacją, w celu wytworzenia w nich pozytywnych postaw, które doprowadzą ich do poprawy wyników w nauce i szkole.

Opis

Grupą docelową projektu jest 50 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji społecznej i pochodzą z rodzin, które nie mają możliwości wspierania swoich dzieci w edukacji.

Celem jest, aby dzieci i młodzież poprawiły swoje wyniki w nauce i nabyły umiejętności społeczne, aby rozwinąć swoje zdolności.

Inicjatywa ta jest realizowana przy udziale opiekunów i wolontariuszy, którzy identyfikują dzieci i młodzież potrzebujące wzmocnienia szkolnego w celu zindywidualizowanej pracy.

Informacje i wskazówki dla rodziców zachęcają ich do zaangażowania się w proces nauki swoich dzieci.

Osiągnięcia

pl_PLPL
Share This