Pozytywne współistnienie

21/gru/2022

Prowincja "Santa Rosa de Lima" - Peru

Target

Pomoc 200 dzieciom, które są nieobecne w szkole, pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych skrajnym ubóstwem i zagrożonych.

Opis

Projekt polegał na towarzyszeniu jednemu z najbardziej zagrożonych sektorów ludności Asentamiento Humano "3 de Octubre" i jego okolic - Chimbote.
Rozwijała się ona poprzez warsztaty z: muzyki, sztuk walki, rysunku i malarstwa, koszykówki i siatkówki, tańca, umiejętności społecznych i zarządzania konfliktem.
Umiejętności w zakresie poprawy relacji interpersonalnych.

Osiągnięcia

Zakup narzędzi i materiałów dydaktycznych na warsztaty.
Uczniowie rozwinęli umiejętności asertywne, które ułatwiły osiąganie wyników w nauce oraz pozytywne relacje interpersonalne z rówieśnikami i rodziną.

pl_PLPL
Share This