Budowanie przyszłości w terenie

22/lis/2019

Target

Promowanie procesu szkolenia społeczno-kulturowego dla liderów chłopskich, którzy mogą prowadzić i towarzyszyć swoim społecznościom w poznawaniu ich obowiązków i praw, aby walczyć o bardziej godne życie i większy dobrobyt dla wszystkich.

Opis

Projekt jest rozwijany z udziałem 600 afro-kolumbijskich chłopów z wiosek Tumaco, w celu poprawy organizacji, uczestnictwa i rozwoju społeczno-gospodarczego sektora ludności wiejskiej.
Jego celem jest szkolenie liderów, aby towarzyszyli społecznościom w wioskach i szkolili je w zakresie krytycznej, etycznej, społecznej i solidarnej świadomości poprzez tworzenie sieci agentów społecznych.

Osiągnięcia

pl_PLPL
Share This