Sejmik dziecięcy w internacie

8/marzec/2021

Prowincja "św. Franciszka Ksawerego" Indie

Target

o Wzmocnienie pozycji dzieci i rodziców poprzez programy szkoleniowe
o Prowadzenie obozów dla liderów
o Prowadzenie programów podnoszenia świadomości i ekspozycji
o Szkolenie dzieci na przyszłych i lepszych obywateli jutra

o Rozwijanie cech przywódczych u dzieci
o Zaszczepienie w dzieciach pewności siebie
o Pomoc dzieciom w wyborze przyszłego zawodu poprzez program poradnictwa zawodowego.

Opis

Pracujemy nad wzmocnieniem pozycji kobiet i dziewcząt, parlament dziecięcy jest krokiem w tym kierunku, co roku wybieramy dzieci, aby nauczyć je przyjmowania cech przywódczych w prowadzeniu internatu, co z kolei pomoże wyszkolić dzieci do kierowania stanowiskami administracyjnymi w przyszłości.

Co miesiąc prowadzone są różne programy uświadamiające i ekspozycyjne, aby szkolić dzieci i rodziców, uświadamiać w zakresie ekologii i ochrony środowiska, a także szkolić w zakresie edukacji moralnej i edukacji wartości. Parlament dziecięcy ma na celu szkolenie dzieci w zakresie cech przywódczych.

Osiągnięcia

- Uczniowie rozwijają cechy przywódcze, poczucie odpowiedzialności i dbałość o siebie.
- Szkolenie w zakresie opieki środowiskowej.
- Poprawiają swoją samoocenę i relacje interpersonalne.

pl_PLPL
Share This