Ośrodek dzienny dla dzieci w wieku od 5 do 13 lat

22/lis/2019

Prowincja "Mater Carmeli" Europa

Target

Zapewnienie dzieciom w Ośrodku Recepcyjnym możliwości i usług, które sprzyjają ich integralnemu rozwojowi i integracji społecznej. Zapewnienie dzieciom w Ośrodku Recepcyjnym możliwości i usług, które sprzyjają ich integralnemu rozwojowi i integracji społecznej.

Opis

Schronisko znajduje się w jednej z najbiedniejszych dzielnic Zabrza. Dzieci przebywające w tym środowisku pochodzą z rodzin dotkniętych uzależnieniem od alkoholu, przemocą domową i brakiem pracy.

Projekt skierowany jest do 25 dzieci w wieku od 5 do 13 lat z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych marginalizacją, przemocą, przestępczością i uzależnieniem. Jego celem jest usunięcie dzieci ze szkodliwych środowisk, edukowanie ich w zakresie zdrowego współistnienia, towarzyszenie i wspieranie rodzin, a zwłaszcza matek, rekompensowanie braku odpowiedniego odżywiania i oferowanie przestrzeni, w której wzmacniane są więzi rodzinne.

Osiągnięcia

pl_PLPL
Share This