Centrum rozwoju sąsiedztwa

23/lis/2019

Prowincja "Nuestra Señora de las Virtudes" Kolumbia

Target

Utworzenie grupy 40 liderek z dzielnicy Luis Carlos Galán w Bogocie w celu uzyskania dostępu do rynku pracy i promowania ról przywódczych w swojej społeczności.

Opis

Dzielnica jest dotknięta problemami społecznymi (odrzucenie społeczne, rozpad rodziny, brak uczuć, niedożywienie, złe traktowanie), które doprowadziły do izolacji i dezintegracji.

Celem jest wzmocnienie pozycji kobiet jako siły generującej w edukacji ich dzieci i przekazywaniu wartości młodym ludziom.

Projekt oferuje szkolenia zawodowe, przedsiębiorczość i wzmocnienie psychospołeczne.

Osiągnięcia

pl_PLPL
Share This