"Centrum Rozwoju Sąsiedztwa

27 marca 2020 r.

Prowincja "Nuestra Señora de las Virtudes" Kolumbia

Target

Utworzenie grupy liderek z dzielnicy Luis Carlos Galán w Bogocie w celu uzyskania dostępu do rynku pracy i promowania ról przywódczych w swojej społeczności.

Opis

W sąsiedztwie wykryto problemy społeczne (odrzucenie społeczne, rozpad rodziny, brak uczuć, niedożywienie, złe traktowanie), które doprowadziły do izolacji i dezintegracji.
Celem jest wzmocnienie pozycji kobiet z sąsiedztwa, jako siły generującej w edukacji ich dzieci i przekazywaniu wartości młodym ludziom w przyszłości.
Projekt koncentrował się na szkoleniu zawodowym, przedsiębiorczości i wzmocnieniu psychospołecznym.

Osiągnięcia

pl_PLPL
Share This