Mobilny obóz języka angielskiego

23/lis/2019

Prowincja "Błogosławionego Franciszka Palau" Filipiny

Target

Udostępnienie nauki języka angielskiego różnym grupom ubogich dzieci i młodzieży w diecezji Ratchaburi.

Opis

Beneficjentami jest 75 dzieci i młodzieży z 3 odległych parafii w okolicy.

Projekt ma na celu:

Rozwijanie umiejętności komunikacji w języku angielskim wśród chrześcijańskich i buddyjskich dzieci i młodzieży.
Oferowanie zajęć i warsztatów w języku angielskim zarówno w przestrzeniach lokalnych, jak i poza miastem.

Osiągnięcia

 Wzrost pewności siebie i aktywne uczestnictwo w życiu parafialnym i kulturalnym.
 Aktywne zaangażowanie wolontariuszy i beneficjentów.
 Zostali przeszkoleni w zakresie nauki języka angielskiego, przywództwa i pracy zespołowej.

pl_PLPL
Share This