Baobab: Wezwanie do gościnności w konkretnym miejscu

31/gru/2020

Prowincja "Mater Carmeli" Europa

Target

Wspieranie programu Fundacji San Juan de Castillo, ułatwiającego integrację z hiszpańskim społeczeństwem 30 młodych migrantów z Afryki Subsaharyjskiej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Opis

Projekt polega na przyjęciu 30 młodych Afrykańczyków w wieku od 15 do 30 lat, oferując im zakwaterowanie i wyżywienie, pomagając im zintegrować się ze społeczeństwem i rynkiem pracy. Są oni objęci osobistą opieką i są w trakcie regulowania swoich dokumentów.

Sytuacja młodych migrantów przybywających do Hiszpanii jest bardzo trudna, ponieważ borykają się oni z: nieuregulowaną sytuacją, niestabilnością mieszkaniową, brakiem stabilności ekonomicznej i ubóstwem, a zdecydowana większość z nich żyje na ulicy.
Brak podstawowych umiejętności językowych naraża ich na niegodne warunki pracy. W czasie pandemii migranci są marginalizowani, wykluczani, bez dostępu do ochrony i opieki zdrowotnej.

Osiągnięcia

- Przyjęto 40 młodych Afrykańczyków w wieku od 17 do 30 lat.
- W ramach 2 rezydencji zapewniono zakwaterowanie, wyżywienie, transport i szkolenia.
- 7 młodych ludzi rozpoczęło pracę w różnych obszarach technicznych (elektryka, konserwacja, kelnerzy itp.), a 10 udało się uregulować swoje dokumenty, a inni czekają na pozytywne rozwiązanie ich dokumentacji.

pl_PLPL
Share This