Baobab: Odpowiedź na wezwanie do szpitalnictwa

29 marca 2022 r.

Prowincja "Mater Carmeli" Europa

Target

Wkład w program Fundacji San Juan del Castillo, ułatwiający integrację z hiszpańskim społeczeństwem 42 młodych migrantów z Afryki Subsaharyjskiej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Opis

Sytuacja młodych migrantów po przybyciu do Hiszpanii jest bardzo trudna, ponieważ borykają się oni z: nieuregulowanym statusem, niestabilnością mieszkaniową, brakiem stabilności ekonomicznej i ubóstwem; zdecydowana większość z nich żyje na ulicy. Brak podstawowych umiejętności językowych naraża ich na niegodne zawody i warunki pracy.
Projekt obejmuje proces przyjmowania młodych Afrykańczyków z Afryki Subsaharyjskiej znajdujących się w trudnej sytuacji, oferując im podstawowe możliwości pobytu i szkolenia, do czasu uregulowania ich sytuacji administracyjnej i znalezienia zatrudnienia, w celu lepszej integracji społecznej.
Będzie on rozwijany wzdłuż 3 linii działania:
1) Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i transportu.
2. zindywidualizowane wsparcie ze strony ośrodków szkoleniowych, zapewniające: język, narzędzia pracy, kursy szkoleniowe w zakresie zatrudnienia w sektorach, na które jest obecnie największe zapotrzebowanie (catering, sprzątanie, elektryka, hydraulika, stolarstwo, asystent geriatryczny).
3. pomoc w procesie uregulowania dokumentów i znalezienia zatrudnienia.

BENEFICJENCI
Bezpośrednimi beneficjentami projektu są: 42 chłopców z Afryki Subsaharyjskiej. W wieku od 18 do 30 lat. Czas pobytu w Hiszpanii wynosi od 1 do 3 lat, najlepiej "bez dokumentów". Uwzględnione zostaną ich wcześniejsze doświadczenia w innych instytucjach przyjmujących oraz odpowiednie raporty.

Osiągnięcia

- Zwrócenie uwagi na 42 młodych mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej w wieku od 17 do 30 lat w programie Baobab.
- 24 uregulowało swój status migracyjny.
- 21 wkroczyło w świat pracy.
- Wszyscy chłopcy przeszli co najmniej jedno szkolenie.
- 6 młodych ludzi osiągnęło pełną autonomię.

pl_PLPL
Share This